Poszukiwania, łączność i psy – STORAT

Logo STORAT

Zainteresowania większości krótkofalowców z klubu SP8KJX nie ograniczają się jedynie do prowadzenia tradycyjnych łączności za pomocą stacji bazowych. Często znajomość sztuki operatorskiej na wysokim poziomie bywa sprawdzana i niejako uzupełniana poprzez działalność w różnych sferach życia – zarówno zawodowo (np. wojsko, straż pożarna), jak i innych wyspecjalizowanych formach amatorskiej aktywności.

Jednym z wielu takich obszarów jest służba na rzecz Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, które gromadzi ludzi zainteresowanych szkoleniem i wykorzystaniem psów w ratownictwie.

Świetnym pomysłem na przedstawienie idei przyświecającej członkom stowarzyszenia ratowników z psami STORAT i tajników prowadzenia akcji poszukiwawczych był film pt. Fuks. Jego tytułowym bohaterem stał się pies Jacka SQ8IJD – owczarek niemiecki. Jacek od ośmiu lat należy do tego stowarzyszenia i uczestniczył już w ponad trzydziestu akcjach poszukiwawczych osób zaginionych.

Film warto obejrzeć.

Właśnie dzięki Jackowi koledzy z klubu łączności SP8KJX wielokrotnie brali udział w ćwiczeniach niedzielnych oraz nocnych, przygotowywanych i prowadzonych regularnie przez STORAT.

W połowie maja tego roku odbyły się kolejne ćwiczenia, polegające na nocnych poszukiwaniach osób zaginionych – w tym przypadku pozorantów – w terenie leśnym. Wśród nich znalazł się Marek SQ8HPI i Sylwester SQ8SW.

  • Początek ćwiczeń - rozstawienie pozorantów (fot. Marek SQ8HPI)
  • Baza podczas ćwiczeń (fot. Marek SQ8HPI)
  • Baza podczas ćwiczeń (fot. Marek SQ8HPI)
  • Widok lasu z perspektywy pozoranta (fot. Sylwester SQ8SW)
  • Widok lasu z perspektywy pozoranta (fot. Sylwester SQ8SW)
  • Baza podczas ćwiczeń w padającym deszczu (fot. SylwesterSQ8SW)

Taki rodzaj próby oraz oceny umiejętności psów ratowniczych i ich przewodników jest jednoczesnym sprawdzianem możliwości łączności radiowej między ratownikiem i nawigatorem a bazą koordynującą działania poszukiwawcze. Testem o tyle ważnym, gdyż łączność w akcjach ratowniczych ma kluczowe znaczenie, a co jest szczególnie trudne na terenach leśnych, z uwagi na gęsto rosnące drzewa i ukształtowanie terenu, które to czynniki silnie tłumią fale radiowe.

Trzeba zwrócić jednocześnie uwagę na fakt, że w lasach znacznie oddalonych od obszarów zurbanizowanych często zdarzają się sytuacje, kiedy brakuje zasięgu telefonicznej sieci komórkowej. Zapewnienie skutecznego kontaktu radiowego jest więc niezwykle istotne. Wszyscy trzej nasi klubowi koledzy uczestniczący w ćwiczeniach: SQ8IJD, SQ8HPI i SQ8SW wyposażeni byli w cyfrowo-analogowe urządzenia przenośne z wbudowanym modułem GPS oraz aplikację służącą do określania lokalizacji radiowych stacji amatorskich w systemie APRS.

Mimo panujących ciemności i gęstego zalesienia trudno było się więc zgubić lub nie zostać odnalezionym. Dla psów natomiast odszukanie człowieka było zdecydowanie trudniejszym zadaniem.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dziewiętnaście − 11 =

%d bloggers like this: