Wesołych Świąt!

Wielu chwil spokoju, najlepiej świętego 😉, wytchnienia i radości w sobie oraz dobra wszelkiego od, ale i dla innych wokół […]

O łączności z SP8KJX

Tego rodzaju kursy i szkolenia są doskonałą okazją dla przybliżenia i rozreklamowania wspaniałego hobby, jakim jest krótkofalarstwo.

Spotkania – nie tylko na pasmach

Krótkofalowcy z Jasła chętnie biorą udział w organizowanych przez kolegów z okolic zjazdach hobbystów-radiowców. Na mapie kolejnych celów: Jodłówka Tuchowska […]

Pasja bez granic

– Wstawaj! Robimy DX! Frank przyjechał do Polski z dalekiej Australii, a przy tej okazji postanowił zobaczyć Jasło i spotkać […]

Aktualna propagacja na pasmach krótkofalarskich