Łączność kryzysowa EmCom

Testy na paśmie 80 m

27 kwietnia 2020 r. Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa przewodniczyć będzie testom łączności kryzysowej SP EmCom w paśmie 80 metrów. Łączność […]

Ćwiczenia „Laskowa 2019”

7 września 2019 r. odbyły się ćwiczenia służb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb wspomagających pod kryptonimem „Laskowa 2019”.

W ćwiczeniach uczestniczyły: Państwowa Straż Pożarna (KP PSP Limanowa, KM PSP Nowy Sącz, KW PSP Kraków), Karpacki Odział Straży Granicznej, Policja (KP Limanowa); Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojsko Polskie (WKU Nowy Sącz), przedstawiciele zarządzania kryzysowego (PCZK Limanowa, WCZK Kraków), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, Starosta Limanowski, Komisja Bezpieczeństwa Powiatu Limanowskiego, Wójt Gminy Laskowa), Ochotnicza Straż Pożarna (siły i środki KSRG z powiatu limanowskiego), GOPR, małopolski SP EmCom PZK (radioklubów SP9RNS w Nowym Sączu oraz SP9KRJ w Limanowej).

Scenariusz ćwiczeń zakładał masowy wypadek drogowy z udziałem autobusu i kilku innych pojazdów oraz wątek z pracami ziemnymi i osunięciem się ziemi na pracowników. Równolegle w lesie trwała akcja poszukiwania i ratowania paralotniarzy, z których jeden zawisł na drzewie.

%d bloggers like this: