Walne zebranie członków RKSR

Kolejna kadencja z nowym zarządem

O całym wydarzeniu przeczytać też można w komunikacie PZK z 24 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy do lektury!

Zwracając się niedawno z zaproszeniem na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, ustępujący prezes – Przemysław Bratkowski SQ8NYB pisał, iż nieocenione zaangażowanie stowarzyszonych w RKSR wolontariuszy „jest fundamentem, na którym opiera się nasze Stowarzyszenie”. Dodając, stwierdził również, że to „dzięki Wam możemy realizować naszą misję i nieustannie dążyć do bycia wsparciem dla innych. Za to wszystko pragnę Wam wyrazić moją głęboką wdzięczność”.

Przemek SQ8NYB

W takiej też atmosferze odbyło się w Łańcucie, 21 kwietnia 2024 r., zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa. To była doskonała okazja, aby podsumować działania, omówić plany na przyszłość oraz wybrać nowy zarząd. W trakcie posiedzenia podjęto więc stosowne uchwały i dokonano wyboru nowych władz RKSR na lata 2024-2026 w osobach:

Sylwester Wilk SQ8SW – Prezes Zarządu,
Paweł Jajko SP8DAJ – Wiceprezes Zarządu,
Grzegorz Drzymała SP8TN – Skarbnik,
Grzegorz Kras SP8GK – Członek Zarządu,
Przemysław Rączka SP8SD – Członek Zarządu.

Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna w składzie:

Adam Nazimek SP8N – Przewodniczący,
Paweł Hadam SO8FM – Sekretarz,
Marek Woś SQ8NQW – Członek Komisji Rewizyjnej.

W poprzedniej kadencji 2022-2024 stowarzyszeniem kierował Przemysław Bratkowski SQ8NYB, w zarządzie razem z Pawłem Jajko SP8DAJ, Piotrem Śnieżkiem SQ8TCX oraz Sylwestrem Wilkiem SQ8SW. W Komisji Rewizyjnej zasiadali: Mariusz Moździoch SQ8OGK, Adam Nazimek SP8N i Łukasz Ciuba SP8TJU.

Podsumowując wyniki dzisiejszych wyborów, Sylwester Wilk – nowy prezes RKSR, zapowiedział, że ogólnym planem pracy zarządu na najbliższe lata będzie kontynuacja obranych płaszczyzn realizacji celów stowarzyszenia, wytyczonych przez poprzedniego prezesa, Przemysława Bratkowskiego, a także ewentualne udoskonalenie dotychczasowych metod działania, zbadanie oraz poszerzenie perspektyw oraz wykorzystanie dodatkowych możliwości rozwoju stowarzyszenia. Pierwsze pomysły, już nieco bardziej skonkretyzowane co do zagadnień, pojawiły się zaraz po zakończeniu zebrania, podczas spontanicznej „burzy mózgów”.

Pozostaje mieć nadzieję, że zamysły te przyniosą RKSR pozytywne i owocne efekty, a przede wszystkim okażą się społecznie użyteczne, a jednocześnie przyniosą wszystkim wolontariuszom ogromną radość z działania w kierunku wyznaczonych sobie celów.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *