Historia klubu

W marcu 2020 roku minęło 56 lat od momentu, gdy na falach krótkich pojawił się znak klubowej, jasielskiej stacji „LOK – SP8KJX”. Do tej pory stacja SP8KJX nawiązała kilkadziesiąt tysięcy łączności z radiowcami z ponad dwustu krajów, zamieszkujących na wszystkich kontynentach globu. Operatorzy stacji oraz członkowie klubu brali udział w wielu zawodach oraz ćwiczeniach z zakresu Obrony Cywilnej Kraju. W ramach działalności klubu organizowano liczne kursy dla operatorów stacji radiowo-telewizyjnych.

Ludzie

W tamtym czasie pierwszymi radiooperatorami byli: Ryszard Szczurek SP8XS oraz Ryszard Paciorkowski SP8AGN, zaś kierownikiem klubu – przez wiele lat – kolega Franciszek Dyba.

Szczególne zasługi dla rozwoju i utrzymania klubu przez długie lata mieli: Ryszard Szczurek, Leszek Gryc, Wojciech Kawa, Franciszek Dyląg, Przemysław Rączka, Krzysztof Orlof, Marek Czachowski oraz Jerzy Idzik, który zajął się utworzeniem klubowej strony internetowej. Nie sposób wymienić tu wszystkich tych, którzy dla klubu nie szczędzą umiejętności i czasu, nie otrzymując przy tym z tego tytułu żadnych gratyfikacji.

Sprzęt

W czasach ogromnych braków sprzętowych klub pomagał krótkofalowcom w pozyskaniu podzespołów elektronicznych i sprzętu wycofanego z wojska lub przedsiębiorstw, które wycofywały z użytkowania tego rodzaju urządzenia. Z tych elementów członkowie klubu budowali przyrządy i aparaturę nadawczo-odbiorczą, dzięki czemu mogli zaistnieć w eterze.

W ciągu tych kilkudziesięciu lat wyposażenie stacji ulegało ciągłym  zmianom, co oczywiście podyktowane było w dużej mierze postępem w dziedzinie techniki. Zakupiono nadajniki – w wykonaniu amatorskim (home made), pracujące emisjami CW i AM – oraz demobilowe odbiorniki Lambda II i Markoni. Przez ostatnie kilkanaście lat służyło klubowi fabryczne urządzenie nadawczo-odbiorcze TS-520S (fale krótkie).

Do dyspozycji w klubie pozostawały właśnie: na pasma KF KENWOOD TS-520S (bez cyfrowego odczytu), do niego podłączona była antena W3DZZ, choć nie pracowała poprawnie. Na wyposażeniu klubowym nie było radia z przeznaczeniem na pasmo UKF, a do pracy służył wypożyczony Siemens.

Dostęp do internetu gwarantowany był przez firmę Interlumen. Jeden komputer (od SQ8GBG) służył do kontaktu internetowego i pracy (logowania) w zawodach. Docelowo miał być wykorzystywany do emisji cyfrowych. Były też inne komputery (od SP8HBD i SQ5BLK), które pracowały w Echolinku, pogodynce i stacji IGate APRS.

Spotkania

Na przestrzeni wspomnianych lat spotkania klubowe odbywały się w różnych miejscach. Począwszy od pomieszczenia w Zarządzie Miejskim LOK w Rynku, poprzez pokój przy ul. Puszkina (obecnie: Franciszkańska) na III piętrze, następnie lokal w hotelu, tzw. „baraku”  ZPOW „PEKTOWIN”, dwa pokoje w siedzibie „INCO VERITAS” w Tarnowcu. Dość długo klub mieścił się w zaadaptowanym dla swoich potrzeb garażu przy ul. Staszica. Od 20 października 2006 r. klubowicze spotykali się w pokoju przy ul. Koralewskiego 3/9 w centrum Jasła.

To właśnie tutaj pojawiły się nowe możliwości dla krótkofalowców, nie tylko z naszego regionu. Klub uruchomił przemiennik SR8JS, następnie bramkę systemu APRS, a później tenże przemiennik połączono z siecią Echolink. Dzięki sąsiadom z firmy „LUMEN” możliwy był bezpłatny dostęp do sieci internetowej.

Dla wielu krótkofalowców z terenu Jasła i okolic klub stanowił miejsce cotygodniowych spotkań w celu wymiany informacji z zakresu radiotechniki, elektroniki, propagacji fal radiowych, technik operatorskich, a także od wielu już lat technik komputerowych stosowanych przy amatorskiej radiokomunikacji (emisje cyfrowe). Miał on również przyjemność gościć wielu krótkofalowców z całej Polski, a nawet z  innych krajów.

Jerzy SQ8GBG