„BESKID-24” z siecią EmCom Polska

Największe krajowe działania ratownicze teraz również z krótkofalowcami

Radioamatorzy zrzeszeni w sieci EmCom Polska, punktualnie o godz. 12.00, otrzymali systemowe, telefoniczne powiadomienie – wezwanie do stawienia się w miejscach prowadzonych działań ratowniczych. Oddelegowane zespoły udały się wczoraj, 21 marca 2024 r., do wyznaczonych miejsc koncentracji w Szczawie, Rytrze oraz do sztabu głównego w Starym Sączu. Jedna z ekip pracowała w siedzibie nowosądeckiego Radioklubu SP9RNS.

Po około pół godziny od chwili dotarcia na określone pozycje, czyli po rozłożeniu masztów, anten, przewodów, akumulatorów, radiostacji, laptopów, wszyscy gotowi byli do działania. Zgodnie z założeniem, szef zespołu łączności w godzinach popołudniowych poinformował wszystkich w sztabie kryzysowym, że system łączności radiowej służb biorących udział w ćwiczeniach uległ awarii i komunikacja stała się niemożliwa. Od tej chwili cały ciężar zapewnienia łączności spadł na zespoły odpowiedzialne za zabezpieczenie łączności awaryjnej – krótkofalowców z sieci EmCom Polska, czyli wszystkie polecenia ze sztabu i do sztabu przekazywane były już tylko amatorską drogą radiową.

Dotyczyły one głównie konieczności przesłania raportów o aktualnej sytuacji z poszczególnych miejsc koncentracji, ewentualnej potrzebie zadysponowania dodatkowych sił i środków, śmigłowca, nurków czy innych specjalistycznych zespołów. Były to komunikaty głosowe, jak też informacje przesyłane drogą mailową peer to peer przez system VARA via QO-100.

Do zapasowej łączności służyły głównie przemienniki usytuowane na Przehybie, ale zespoły sieci EmCom Polska wykorzystywały również łączność bezpośrednią w paśmie 144 MHz oraz satelitarną za pośrednictwem satelity Es’hail-2 / Qatar-Oscar 100 (QO-100).

Do udziału w ćwiczeniach zostali zaproszeni krótkofalowcy z Małopolskiej, Mazowieckiej i Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej zrzeszeni w EmCom Polska.

RKSR, a zarazem Jasielski Klub Łączności SP8KJX, reprezentował Sylwester SQ8SW, będący wsparciem dla kolegów z Mazowsza: Tomasza SQ5T, Michała SP5OSP, Bartka SP5BRH i Jakuba SP5JK.

Manewry ratownicze pod kryptonimem „BESKID-24” odbywały się w dniach 19-21 marca 2024 r., zgodnie z Rozkazem Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, w województwie małopolskim na terenie powiatów nowosądeckiego i limanowskiego.

O randze tych ćwiczeń świadczy przede wszystkich fakt, że zaangażowane zostały do nich, oprócz oczywiście strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, siły i środki Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Kraków, Służby Ochrony Kolei, Urzędów Gmin oraz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Oprócz krótkofalowców z amatorskich sieci ratunkowych ćwiczyły również specjalistyczne grupy ratownicze PSP, w tym m.in.: poszukiwawczo-ratownicze, sonarowa, ratownictwa: chemicznego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, wodno-nurkowego, technicznego.

Głównym celem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego KSRG do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku katastrofy w ruchu lądowym, oddziaływania sił przyrody oraz działalności człowieka, wymagających udziału specjalistycznych grup ratowniczych KSRG.

Gospodarz ćwiczeń, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Kielin zabierając głos podkreślił:„Ogromne ćwiczenia z udziałem sił z 4 województw – prawie 600 osób i sprzęt, to pokazuje skalę tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie w ćwiczenia i w ich organizację”.

Założenia sytuacyjne, w których ratownicy podejmowali działania to między innymi:

  • nielegalne laboratorium – współpraca kilku Specjalistycznych Grup Ratowniczych PSP oraz współdziałanie z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji (SPKP), cel – likwidacja zagrożenia przez SPKP oraz PSP – zabezpieczenie i likwidacja potencjalnego zagrożenia chemicznego, ewakuacja osób poszkodowanych technikami linowymi, wydobycie osób poszkodowanych z pojazdu oraz z częściowo zawalonego budynku;
  • wypadek masowy – w założeniach którego nastąpił karambol z udziałem autobusu, samochodów osobowych oraz auto-cysterny i samochodu dostawczego przewożących substancje (kwas octowy i odczynniki chemiczne);
  • pożar na wyspie – według przyjętego scenariusza na jednej z wysp na jeziorze na terenie Parku Narodowego rozwija się pożar. Z uwagi na brak możliwości dojazdu pojazdów pożarniczych, konieczne jest podjęcie działań z użyciem statków powietrznych. Działania gaśnicze prowadzone są z użyciem śmigłowców Black Hawk z Polskiej Policji i Straży Granicznej oraz zbiorników na wodę typu Bambi Bucket, będących na wyposażeniu PSP (JRG nr 7 KM PSP m.st. Warszawy oraz JRG nr 1 KM PSP w Rzeszowie). W działania zaangażowani są strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego oraz użyto bezzałogowych statków powietrznych, a także łodzi z OSP;
  • wspinaczka skałkowa – w miejscowości Różnów, miejscu turystycznym do wspinaczki skałkowej, podczas treningu doszło do wypadku wspinaczy skałkowych, ponadto, dwie osoby zostały zepchnięte z punktu widokowego na skutek nieprawidłowego lądowania paralotniarza. Do zdarzenia zaangażowano Specjalistyczną grupę Ratownictwa Wysokościowego, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego, bezzałogowe statki powietrzne, śmigłowiec policyjny oraz siły Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  • wyciąg Rytro – awaria i zatrzymanie się kolei linowej z osobami na krzesełkach. Brak możliwości uruchomienia wyciągu za pomocą agregatów prądotwórczych, w wyniku czego konieczna jest ewakuacja około 50 osób uwięzionych na krzesłach kolejki. Do działań skierowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; 
  • zakład chemiczny (betoniarnia) – doszło do uszkodzenia chemicznej linii produkcyjnej, w wyniku czego nastąpił wyciek niebezpiecznych substancji. W działaniach specjalistyczne grup ratownicze;
  • cysterna – rozszczelnienie dwóch cystern kolejowych z toksyczną, łatwopalną substancją podczas ich transportu. W wyniku rozszczelnienia doszło do wybuchu jednej z cystern i katastrofy budowlanej w zakładzie – zawaleniu ulega część budynków biurowych – są poszkodowani pod gruzami. W działaniach specjalistyczne grup ratownicze oraz bezzałogowe statki powietrzne;
  • kamieniołom – rumowisko skał przygniotło dwa pojazdy osobowe oraz spowodowało osunięcie się ze zbocza kamieniołomu autobusu przewożącego pracowników. Uszkodzone taśmociągi powodują w budynku technicznym zawalenie się stropów i instalacji, co jest przyczyną zagrożenia zdrowia i życia uwięzionych pracowników. Osoby poszkodowane są w pojazdach oraz budynku. Do działań skierowane Specjalistyczne Grupy Ratownicze, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Policja, śmigłowiec oraz bezzałogowe statki powietrzne.

(oprac. Sylwester SQ8SW na podstawie materiałów Wydziału Prasowego Komendy Głównej PSP)

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *