Otagowano: APRS

0

Pogoda jest – zawsze aktualna

Stan pogody oraz wykresy pokazujące wskazania z ustalonego okresu dla Jasła. Aktualna sytuacja meteorologiczna według SQ8SW-13. W samej tylko Ameryce Północnej liczba stacji CWOP wysyłających dane to ponad siedem tysięcy.

0

Sygnał ze stratosfery

Sygnał z nadajnika umieszczonego w balonie SQ6NLN, był doskonale słyszalny („widzialny”) także w Jaśle w kwadracie KN09RR. Balon znajdował się wówczas już u celu – w stratosferze, czyli około 30 km nad ziemią.

Baza podczas ćwiczeń (fot. Marek SQ8HPI) 0

Poszukiwania, łączność i psy – STORAT

Zainteresowania większości krótkofalowców z klubu SP8KJX nie ograniczają się jedynie do prowadzenia tradycyjnych łączności za pomocą stacji bazowych. Często znajomość sztuki operatorskiej na wysokim poziomie bywa sprawdzana i niejako uzupełniana poprzez działalność w różnych sferach życia – zarówno zawodowo (np. wojsko, straż pożarna), jak i innych wyspecjalizowanych formach amatorskiej aktywności. Jednym z wielu takich obszarów jest służba na rzecz Stowarzyszenia...