Otagowano: łączność

0

Klubowo-terenowo

Wystarczy całkiem niewiele: stolik, radio, ciasteczka, krzesła, anteny, skrzyneczka i trochę słoneczka, a zupełnie przyjemnie robi się 🙂

0

Anteny w górę!

Jasielscy krótkofalowcy z SP8KJX postanowili, że jeszcze przed zimą, na dachu nowej siedziby klubu w Jareniówce, zostaną powieszone anteny, bez których niemożliwe byłoby prowadzenie łączności z bazowych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Jako że dni stają się coraz krótsze i wieczór także zapada wcześnie, prace odbywały się w świetle latarek i podzielone zostały na dwa etapy: wpierw wykonaliśmy montaż anteny Diamond X-200 na...

The International Space Station with ATV-2 and Endeavour 0

Obrazki z kosmosu

Na całym świecie jest spora grupa krótkofalowców-pasjonatów, którzy z niecierpliwością oczekują kolejnych łączności ze stacją RS0ISS.

Baza podczas ćwiczeń (fot. Marek SQ8HPI) 0

Poszukiwania, łączność i psy – STORAT

Zainteresowania większości krótkofalowców z klubu SP8KJX nie ograniczają się jedynie do prowadzenia tradycyjnych łączności za pomocą stacji bazowych. Często znajomość sztuki operatorskiej na wysokim poziomie bywa sprawdzana i niejako uzupełniana poprzez działalność w różnych sferach życia – zarówno zawodowo (np. wojsko, straż pożarna), jak i innych wyspecjalizowanych formach amatorskiej aktywności. Jednym z wielu takich obszarów jest służba na rzecz Stowarzyszenia...

0

Święta Łucja, czyli słowo o łącznościach

Udało mi się „upolować” kolejny kraj, którego nie miałem w mojej kolekcji! Jakież było moje zdziwienie, gdy spostrzegłem, że stacja J69DS i jej operator Frans nadaje z Wyspy Świętej Łucji.

0

Pozimowy przegląd anten

22 lutego 2020 r. miała miejsce wizyta kontrolna przemiennika SR8V i SR8JS na górze Liwocz, której celem było sprawdzenie poprawności mocowania anten nadawczo-odbiorczych. Konieczność sprawdzenia ich stanu wynikała z pogarszającej się jakości przeprowadzanych łączności za pośrednictwem przemienników oraz bardzo silnymi wiatrami występującymi w pierwszych tygodniach nowego roku. W przeglądzie udział wzięli SP8RR, SP8AT, SQ8HPI, SQ8SW oraz SP8GK.